2018/2019

Председател:
Мартин Захариев

Заместник – председател:
Иван Стамболиев

Касиер:
Марио Гемов

ИТ и комуникация:
Атанас Атанасов

ПР
Николай Панев

Comments are closed.