2016/2017

Председател:

Калина Сеслава Ненова
Магистър Информатика, КИТ

Заместник – председател:

Бояна Георгиева
Бакалавър Електротехника, КИТ

Касиер:

Станка Василева
Бакалавър Информатика, КИТ

Отговорник за спортни мероприятия:

Юмер Юмеров
Бакалавър Мехатроника, КИТ

ИТ:

Димитър Димитров
Информатика, DHBW

ПР:

Яна Йорданова
Медийна информатика, HS-KA

Comments are closed