2016/2017

Председател:
B.Sc. Калина-Сеслава Ненова

Заместник – председател:
Бояна Георгиева

Касиер:
Станка Василева

Отговорник за спортни мероприятия:
Юмер Юмеров

ИТ и комуникация:
Димитър Димитров

ПР:
Яна Йорданова

Comments are closed.