2015/2016

Председател:
Димитър Личев

Заместник – председател:
Калин Вълев

Касиер:
Петя Джостова

Заместник – председател:
Виктория Василева

ПР:
Яна Йорданова

ИТ и комуникация:
Димитър Димитров

Comments are closed.