2015/2016

Председател:

Димитър Личев
Магистър Машиностроене, КИТ

Заместник – председател:

Калин Вълев
Магистър Машиностроене, КИТ

Касиер:

Петя Джостова
Бакалавър Информатика, КИТ
ПР:

Виктория Василева,
Бакалавър Архитектура, КИТ

ПР:

Яна Йорданова
Бакалавър Информатика, КИТ

ИТ:

Димитър Димитров
Бакалавър Мехатроника, КИТ

Comments are closed