2014/2015

Председател:
Минко Балевски

Заместник-председател:
Виктория Василева

Касиер:
Петя Джостова

ИТ и Комуникация
Николай Панев

Comments are closed.